Tekst

Werken met heftrucks brengt risico’s met zich mee. U wilt deze risico’s tot een minimum beperken. Materiële schade aan een truck, goederen of stellingen kost immers geld. Ook persoonlijk letsel of ziekteverzuim zijn ongewenste effecten. Daarom bieden wij u hier 20 belangrijke veiligheidsregels voor het werken met heftrucks.

Tekst

De 20 veiligheidsregels voor vorkheftrucks

1. Dagelijkse checklist controle
Dagelijks voor aanvang van de werkzaamheden moet de heftruck aan de hand van een checklist worden gecontroleerd. Bedien geen heftruck die beschadigd of niet veilig is. Download hier de checklist voor de dagelijkse controle.

2. Waarschuwingsborden
Neem de veiligheidsregels, de waarschuwingsborden en afgezette zones in acht. Let in het bijzonder op paden op voetgangers en verlaag uw snelheid.

3. Stabiliteit & zicht tijdens rijden
De last tijdens het rijden achterover neigen en dicht bij de grond houden, daardoor worden de stabiliteit en het zicht verbeterd.

4. Meerijden niet toegestaan
Meerijden is niet toegestaan, dit kan ongelukken tot gevolg hebben. Vorkheftrucks zijn uitsluitend voor het vervoer van goederen bestemd.

5. Verbod op hoogwerkbak
Vanaf 1 juli 2019 is het niet meer toegestaan om personen in een hoogwerkbak te vervoeren. Voor het werken op hoogte dient men een hoogwerker in te zetten.

6. Verantwoord rijden
Vermijd snel optrekken en abrupt remmen. Ook rijden met hoge snelheid en het plotseling van richting veranderen kunnen ongelukken tot gevolg hebben. Rijd ook zonder last voorzichtig.

7. Geen personen onder last
Onder de geheven last mogen zich geen personen ophouden. Zorg ervoor dat de last niet op voetgangers kan vallen.

8. Helling rijden
Rijd bij het opwaarts rijden op hellingen altijd vooruit, bij het neerwaarts rijden achteruit. Rijd nooit met de last voorwaarts van een helling af.

9. Nooit keren op een helling
Keer nooit op een helling. Ernstige ongelukken kunnen hiervan het gevolg zijn, omdat de heftruck kan kantelen. Het rijden op hellingen dient bijzonder voorzichtig plaats te vinden.

10. Vervoer van de last
Zorg ervoor dat de last goed gestapeld is en verplaats de last niet met een geheven mast. Door naar beneden vallende goederen kunnen u en anderen worden verwond.

11. Geen zicht? Rijd achteruit!
Rijd nooit vooruit, wanneer het zicht door de last wordt belemmerd. Rijd in een dergelijk geval achteruit. Neem hierbij ook de regels voor het rijden op hellingen in acht.

12. Ligging last op de pallet
Controleer of de last goed is opgestapeld en zich in het midden van de vorken bevindt. Rijd met zware lasten bijzonder voorzichtig.

13. Nooit overbelasten
Overbelast de vorkheftruck nooit en breng ook geen extra gewichten aan op de heftruck. Overschrijd ook in geen geval de toelaatbare hefvermogen. Dit is een veel voorkomende oorzaak van ongelukken.

14. Verkeerstekens
Neem alle borden in acht, waarop de toelaatbare bodembelasting en de doorrijhoogte is vermeld. Let ook op andere verkeerstekens en vooral op voetgangers.

15. Let op draagkracht van oprijplaten
Let tijdens het rijden over oprijplaten op de capaciteit. Deze moeten het gewicht van de vorkheftruck en de last kunnen dragen. Oprijplaten moeten goed geborgd zijn.

16. Besturing
De vorkheftruck mag uitsluitend vanaf de bestuurdersstoel worden bediend. Alle lichaamsdelen moeten zich binnen de bestuurderscabine bevinden. Handen en voeten tijdens het rijden niet naar buiten steken.

17. Houd voldoende afstand
Houd net als in het wegverkeer voldoende afstand tot andere vorkheftrucks aan. Neem altijd een voldoende lange remweg in acht.

18. Rij geconcentreerd en voorzichtig
De bestuurder moet altijd de controle over zijn voertuig hebben. Rijd voorzichtig en volledig geconcentreerd. Verlaat de vorkheftruck nooit met geheven vorken.

19. Nooit rijden met geheven last
Rijd nooit met geheven last. Door het naar beneden vallen van goederen brengt u uw omgeving en de goederen in gevaar. Let op obstakels.

20. Vorkheftruck parkeren
Let bij het op de daarvoor bestemde plaats parkeren van de vorkheftruck op: vorken op de grond laten zakken, hefmast naar voren neigen, parkeerrem inschakelen en contactsleutel verwijderen.

Tekst

Behoefte aan advies over veiligheid?

Wilt u meer weten over het veilig rijden en werken met vorkheftrucks? De experts van Motrac geven u graag geheel vrijblijvend advies, want ook bij ons staat veiligheid voorop! Daarnaast adviseren onze experts u ook direct over mogelijke besparingen. Een win-win situatie voor u en uw medewerkers.

Formulier
Waarmee kunnen we u helpen? *
Aanhef *
Ik kan deze toestemming te allen tijde intrekken, daarna ontvang ik geen nieuwsbrieven meer. Uw informatie wordt nooit met derden gedeeld. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u in ons Privacybeleid.