Tekst

Schade aan uw truck?

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”, met andere woorden een schade aan uw werkmaterieel is niet altijd te voorkomen. Een schade betekent in veel gevallen dat uw werkzaamheden tijdelijk stilvallen. Motrac helpt u dan graag weer snel verder. Dus heeft u schade, dan bekijken wij samen met u hoe wij u het beste kunnen helpen om uw werkzaamheden weer te continueren.

Hoe kunnen we dat doen? Vul hieronder ons schadeformulier volledig in. Wij nemen vervolgens de schade in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Is er sprake van een voorval waarbij schade is toegebracht aan derden (WA schade), dan dient u een Europees schadeformulier in te vullen.

Tekst

Schade melden

  • Dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen door de verzekeraar niet in behandeling genomen worden. Een volledig ingevuld formulier maakt een snelle schadeafhandeling mogelijk. Ondertekende verklaart bovenstaande naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben ingevuld en verklaart geen bijzonderheden m.b.t. deze schade te hebben verzwegen.
  • Is er sprake van een voorval waarbij schade is toegebracht aan derden, niet zijnde Motrac, dan is dit formulier n.v.t.. U dient dan een Europees schadeformulier in te vullen.
Formulier

Klant

Bestuurder

Bezichtigingadres

Truck

Schade

Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png.

Beschrijving schade voorval