Tekst

24/7 hef- en magazijntruck onderhoudsservice op maat

Continue beschikbaarheid van trucks is een van de belangrijkste pijlers voor ondernemers. Stilstand van een truck kan betekenen stilstand van een productielijn. Daarom bieden we 24/7 ondersteuning bij onderhoud en reparatie. Onze hooggekwalificeerde heftruck en magazijntruck monteurs zorgen ervoor dat de onderhoudsintervallen worden nageleefd en onderhouden en repareren uw truck snel én betrouwbaar.

We hechten net als u grote waarde aan veiligheid op de werkvloer. Goed onderhouden hef- en magazijntrucks spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast verlaagt regelmatig onderhoud de bedrijfskosten en verhoogt de doorverkoopwaarde van trucks. Motrac biedt perfect Op-Maat gemaakte servicepakketten die voldoen aan uw specifieke eisen, van eenmalige reparaties tot volledige servicecontracten.

Motrac service staat voor:

Prestaties

De prestaties en beschikbaarheid van uw trucks zijn essentieel voor het garanderen van hun productiviteit. Motrac zorgt voor maximale prestaties door proactief onderhoud, snelle reparaties ter plaatse en de levering van vervangende trucks, waar nodig.

Veiligheid

De veiligheid van mens en machine is de hoogste prioriteit. De servicemonteurs van Motrac zijn niet alleen op de hoogte van de onderhoudsvereisten, maar ook van de toepasselijke wettelijke bepalingen en zij zorgen voor naadloze servicedocumentatie.

Lagere bedrijfskosten

De nauwkeurige planning van alle onderhoudsmaatregelen door servicemonteurs van Motrac en de naleving van de onderhoudsintervallen besparen tijd en geld. Onze servicemonteurs herkennen ook de eerste tekenen van schade en weten welke preventieve maatregelen ze moeten nemen. Hierdoor kan gevolgschade worden beperkt en kunnen onnodige reparaties worden voorkomen. Daarnaast blijft de garantie behouden en stijgt de doorverkoopwaarde.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een andere belangrijke factor van de service van Motrac. Het verbruik van hulpbronnen wordt verminderd dankzij efficiënte controles en de langst mogelijke onderhoudsintervallen. Dit komt zowel mensen, het milieu als bedrijven ten goede.

 • Prestaties
 • Veiligheid
 • Lagere bedrijfskosten
 • Duurzaamheid
 • De prestaties en beschikbaarheid van uw trucks zijn essentieel voor het garanderen van hun productiviteit. Motrac zorgt voor maximale prestaties door proactief onderhoud, snelle reparaties ter plaatse en de levering van vervangende trucks, waar nodig.

 • De veiligheid van mens en machine is de hoogste prioriteit. De servicemonteurs van Motrac zijn niet alleen op de hoogte van de onderhoudsvereisten, maar ook van de toepasselijke wettelijke bepalingen en zij zorgen voor naadloze servicedocumentatie.

 • De nauwkeurige planning van alle onderhoudsmaatregelen door servicemonteurs van Motrac en de naleving van de onderhoudsintervallen besparen tijd en geld. Onze servicemonteurs herkennen ook de eerste tekenen van schade en weten welke preventieve maatregelen ze moeten nemen. Hierdoor kan gevolgschade worden beperkt en kunnen onnodige reparaties worden voorkomen. Daarnaast blijft de garantie behouden en stijgt de doorverkoopwaarde.

 • Duurzaamheid is een andere belangrijke factor van de service van Motrac. Het verbruik van hulpbronnen wordt verminderd dankzij efficiënte controles en de langst mogelijke onderhoudsintervallen. Dit komt zowel mensen, het milieu als bedrijven ten goede.

Tekst

Reparaties van uw hef- en magazijntrucks

Snelle reparaties in geval van schade of slijtage

Of het nu gaat om meerploegendienst of zware bedrijfsomstandigheden, er worden hoge eisen gesteld aan vorkheftrucks en magazijntrucks. Extreme omgevingsinvloeden, zoals in gieterijen, koelhuizen, de visindustrie en sectoren met een hoge blootstelling aan stof, kunnen ook het optreden van slijtage versnellen. Als bijzonder intensief gebruik of een gebrek aan concentratie van de bestuurder tot schade aan de truck leidt, biedt Motrac snelle en betrouwbare ondersteuning, zelfs als er geen onderhoudscontract is afgesloten. Eén telefoontje naar onze serviceafdeling is voldoende en een monteur is met de benodigde originele reserveonderdelen onderweg voor reparatie van uw hef- of magazijntruck. Ons uitgebreide servicenetwerk garandeert snelle reactietijden en een constante beschikbaarheid.

Ombouwen en uitrusten van uw heftruck voor speciale vereisten

De uitdagingen in de dagelijkse logistiek bestaan niet alleen uit slijtage en reparaties van uw hef- en magazijntrucks. Ook de bedrijfsomstandigheden kunnen veranderen, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe logistieke processen, gewijzigde infrastructuur op het bedrijfsterrein of door hogere veiligheids- en comforteisen. In deze gevallen is een kleine ombouw of een eenvoudige aanpassing door ons soms al voldoende. Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zonder onderbreking doorgaan, zelfs bij ingrijpende conversies, Leveren we, indien beschikbaar, een vervangende truck.

Tekst

Regelmatig onderhoud

Preventieve maatregelen om storingen en reparatiekosten tot een minimum te beperken

In het ideale geval zouden hef- en magazijn trucks geen reparaties nodig hebben. Afgezien van schade als gevolg van ongevallen zijn de meeste reparaties aan magazijnapparatuur of vorkheftrucks immers het gevolg van continu gebruik, d.w.z. van volkomen normale slijtage. Vooral grote reparaties kunnen worden vermeden als slijtage tijdig wordt opgespoord, tot een minimum wordt beperkt en wordt voorkomen.

Geschikte onderhoudsintervallen

Opsporing van beschadigingen en lekken, controle van het remsysteem en het stuursysteem, vervanging van de hydraulische olie: als onderdeel van overeenkomstige onderhoudscontracten kunnen servicemonteurs van Motrac slijtage direct opsporen en de nodige maatregelen nemen. De onderhoudsintervallen zijn vastgelegd in de specificaties van de fabrikant en worden aangepast aan de specifieke truck in geval van een verhoogde werkbelasting. Ons serviceteam stemt de onderhoudstermijnen af op de regelmatige veiligheidscontroles, zoals emissietests. Dit betekent dat bedrijven ook aan de wettelijke eisen kunnen voldoen, allemaal in één enkele stap.

Ultramoderne diagnostiek

Met krachtige regeltechniek, zoals die ook in de automobielindustrie wordt toegepast, kunnen hef- en magazijntrucks snel en betrouwbaar worden geanalyseerd. Naast regelmatig onderhoud van uw hef- en magazijntruck kan de servicemonteur hierdoor ook preventieve maatregelen voorstellen om kosten voor ongeplande stilstand en reparaties op korte termijn te voorkomen.

Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat alle vorkheftrucks voor de lange termijn operationeel zijn en dat stilstand en reparatiekosten worden beperkt.

Tekst

Full service

Minimaliseer het risico op defecten met onderhoudscontracten

Iedereen die zo min mogelijk te maken wil hebben met onderhoud en reparaties, maar wel een maximale beschikbaarheid van de truck wil, zal een full-service contract willen. Hiermee legt u alle noodzakelijke activiteiten, van planning en coördinatie tot professionele uitvoering en naadloze documentatie, in de professionele handen van servicemedewerkers en hooggekwalificeerde servicetechnici van Linde. Of het nu gaat om onderhoudstermijnen, reparaties, de aanschaf van reserveonderdelen of veiligheidscontroles, het full service-contract biedt een uitgebreide dekking voor alle noodzakelijke onderhoudsmaatregelen.

Tekst

Afgestemd op úw behoeften

U kunt zelf een contract kiezen dat het beste bij uw bedrijf, afhankelijk van uw behoeften en de inzet van de trucks. Bovendien zijn er talrijke opties om het full service-contract aan te passen aan uw specifieke wensen, zoals gedefinieerde respons- en reparatietijden, permanente toewijzing van servicemonteurs op locatie en het beheer van het volledige batterijmanagementsysteem. Full service-contracten zijn de moeite waard, ongeacht het aantal industriële trucks dat in gebruik is. Een naadloze werking en zo laag mogelijke interne kosten voor onderhoud en reparaties vormen immers de kern van elke efficiënte bedrijfsvoering.

Tekst

Optimale onderhoudsplanning

Ons uitgebreide servicenetwerk zorgt ervoor dat wij altijd dichtbij zijn. Motrac biedt 24 uur per dag ondersteuning, zeven dagen per week. Dit betekent dat uw vorkheftrucks en magazijntrucks productief en veilig blijven en dat uw activiteiten voortdurend kosteneffectief en duurzaam zijn. Continue service zorgt voor een aanzienlijke vermindering van dure reparaties. Zijn er toch reparaties nodig, dan proberen we stilstandtijden tot een minimum te beperken. Dit maakt het ook mogelijk om regelmatige onderhoudsactiviteiten te combineren met de voorgeschreven wettelijke controles, zoals de BMWT-keuring. Dit vermindert op zijn beurt de stilstandtijden en bespaart kosten.

24/7 service van Motrac, de monteur is met een belletje onderweg
Voordelen van fabrieksonderhoud
Tekst

Voordelen van fabrieksonderhoud in één oogopslag

 • Maximale beschikbaarheid en efficiëntie van trucks
 • Vroegtijdige opsporing van opkomende schade
 • Consistent minimaliseren van veiligheidsrisico's
 • Betrouwbare vermijding van onnodige reparaties en gevolgschade
 • Voorspelbare en transparante kosten voor onderhoud en service
 • Gegarandeerde naleving van de garantievoorwaarden
 • Gegarandeerde naleving van wettelijke bepalingen
 • Betrouwbare onderhoudsdocumentatie
 • Aanzienlijke verhoging van de doorverkoopwaarde van vrachtwagens
Tekst

Deze dagelijkse controles kunnen uw chauffeurs zelf uitvoeren

Iedere chauffeur in een bedrijf kan een eenvoudige, maar belangrijke bijdrage leveren aan een naadloze werking. Immers, als chauffeurs hun trucks controleren voordat ze aan het werk gaan, verbetert dat niet alleen de veiligheid, maar helpt het ook om de trucks optimaal te laten functioneren. Hier vindt u een overzicht van alle noodzakelijke controles voor elektrische vorkheftrucks en verbrandingstrucks.

Chassis, carrosserie en bevestigingen

Chassis, carrosserie en bevestigingen

 1. Controleer of het verstelmechanisme op de stuurkolom goed vastzit
 2. Controleer de toestand van de bestuurdersstoel en de veiligheidsgordel: Goed vastzitten, overmatige slijtage, schade
 3. Controleer de banden en velgen: profiel, uitwendige schade, luchtdruk
 4. Controleer het aandrijfsysteem en de stuurinrichting: Soepele bediening, reageert op commando
 5. Controleer de bedrijfsrem en parkeerrem
 6. Controleer het peil in het reservoir van het sproeisysteem

Motor / Batterij & Laders

Motor / Batterij & Laders

 1. Diesel: Controleer het brandstofpeil, vul niet te veel bij
 2. LPG: Controleer het vulniveau in het LPG-systeem. Controleer of de console van de LPG-tank correct is geplaatst
 3. LPG: Voer een visuele en geurcontrole uit op het LPG-systeem
 4. Controleer het oliepeil van de motor, let op wanneer het heet is
 5. Controleer het koelvloeistofpeil, nooit wanneer het heet is
 6. Controleer de truck op lekken

Accu en laders

 1. Controleer de ladingstoestand van de accu
 2. Controleer het elektrolytpeil, vul indien nodig bij met gedestilleerd water
 3. Controleer of de accupolen goed vastzitten, schoongemaakt en gesmeerd zijn
 4. Controleer de aansluitingen van de batterij en de lader
Hydrauliek en vloeistoffen

Hydrauliek en vloeistoffen

 1. Controleer het oliepeil in het hydraulisch systeem
 2. Controleer de truck op lekken (visuele controle), bv. transmissie, stuurinrichting, werkhydrauliek
Elektriciteit

Elektriciteit

 1. Controleer het elektrische systeem, bv. lichten, zwaailampen, waarschuwingseenheden, ruitenwissers
 2. Trucks met Linde Safety Pilot: Zorg ervoor dat het juiste aanbouwdeel in Linde Safety Pilot is geselecteerd.
Laadlift systeem

Laadlift systeem

 1. Controleer de vorkarmen en vorkvergrendelingen: Juist gemonteerd, onbeschadigd
 2. Controleer of de aanbouwdelen correct werken. Neem de bedieningsinstructies van de fabrikant in acht.
 • Chassis, carrosserie en bevestigingen
 • Motor / Batterij & Laders
 • Hydrauliek en vloeistoffen
 • Elektriciteit
 • Laadlift systeem
 • Chassis, carrosserie en bevestigingen

  1. Controleer of het verstelmechanisme op de stuurkolom goed vastzit
  2. Controleer de toestand van de bestuurdersstoel en de veiligheidsgordel: Goed vastzitten, overmatige slijtage, schade
  3. Controleer de banden en velgen: profiel, uitwendige schade, luchtdruk
  4. Controleer het aandrijfsysteem en de stuurinrichting: Soepele bediening, reageert op commando
  5. Controleer de bedrijfsrem en parkeerrem
  6. Controleer het peil in het reservoir van het sproeisysteem

   

 • Motor / Batterij & Laders

  1. Diesel: Controleer het brandstofpeil, vul niet te veel bij
  2. LPG: Controleer het vulniveau in het LPG-systeem. Controleer of de console van de LPG-tank correct is geplaatst
  3. LPG: Voer een visuele en geurcontrole uit op het LPG-systeem
  4. Controleer het oliepeil van de motor, let op wanneer het heet is
  5. Controleer het koelvloeistofpeil, nooit wanneer het heet is
  6. Controleer de truck op lekken

   

  Accu en laders

  1. Controleer de ladingstoestand van de accu
  2. Controleer het elektrolytpeil, vul indien nodig bij met gedestilleerd water
  3. Controleer of de accupolen goed vastzitten, schoongemaakt en gesmeerd zijn
  4. Controleer de aansluitingen van de batterij en de lader
 • Hydrauliek en vloeistoffen

  1. Controleer het oliepeil in het hydraulisch systeem
  2. Controleer de truck op lekken (visuele controle), bv. transmissie, stuurinrichting, werkhydrauliek
 • Elektriciteit

  1. Controleer het elektrische systeem, bv. lichten, zwaailampen, waarschuwingseenheden, ruitenwissers
  2. Trucks met Linde Safety Pilot: Zorg ervoor dat het juiste aanbouwdeel in Linde Safety Pilot is geselecteerd.
 • Laadlift systeem

  1. Controleer de vorkarmen en vorkvergrendelingen: Juist gemonteerd, onbeschadigd
  2. Controleer of de aanbouwdelen correct werken. Neem de bedieningsinstructies van de fabrikant in acht.

De elektronische Pre-Operational Check

Als uw chauffeurs zijn uitgerust met een smartphone, biedt de Linde Material Handling 'pre-op check' app hulp bij het uitvoeren van dagelijkse veiligheidscontroles. Hiermee kunnen uw chauffeurs eenvoudig met hun smartphone of tablet controleren of een vorkheftruck geschikt is voor gebruik. In plaats van een papieren formulier te gebruiken, beantwoordt de logistiek medewerker de vragen over de truckstatus op het touchscreen. Pas als de test met succes is doorstaan, kan de vorkheftruck of de magazijntruck worden gebruikt, waardoor dit een eenvoudige en snelle maatregel is voor betere veiligheid en prestaties.

Tekst

Minimaliseer het risico op defecten met een van onze onderhoudscontracten

Van onderhoud op basis van nacalculatie tot totale ontzorging om maximale inzet te garanderen. Wij bieden vier servicepakketten en maatwerk onderhoudscontracten waarbij de serviceoplossing volledig toegesneden is op uw behoefte. Kiest u bijvoorbeeld voor een full-service contract, dan legt u alle noodzakelijke activiteiten, van planning en coördinatie tot professionele uitvoering en documentatie, in de professionele handen van onze servicemedewerkers en hooggekwalificeerde heftruck monteurs. Of het nu gaat om onderhoudstermijnen, reparaties, de aanschaf van reserveonderdelen of veiligheidscontroles, het full-servicecontract biedt een uitgebreide dekking voor alle noodzakelijke onderhoudsmaatregelen.

Bekijk onze servicepakketten