Tekst

De moderne intralogistiek staat voor steeds grotere uitdagingen: online retail en gepersonaliseerde massaproductie genereren steeds grotere volumes en leiden tot steeds meer gefragmenteerde processen. Perfect gestructureerde processen in uw warehouse zijn essentieel om aan deze eisen te voldoen. Belangrijk voor een efficiënte goederdenstroom is een goed inzicht in al uw intralogistieke processen, van de ontvangst van goederen tot de opslag en productiebevoorrading, tot en met de verzending.

Dankzij onze uitgebreide expertise hebben wij veel kennis van alle intralogistieke processen. Een sleutelfactor voor een efficiënt procesontwerp is intelligente automatisering; van de afzonderlijke processtap tot en met de complete goederenstroom.

Tekst

In zes stappen naar efficiënt werken

Moderne intralogistiek is gebaseerd op goed gestructureerde en nauwkeurig geplande goederenstromen. Slimme WMS software speelt hierbij een cruciale rol. Het intern transport van een warehouse bestaat meestal uit zes afzonderlijke processtappen:

Warehouse_processtromen
1. Lossen

Elke interne goederenstroom begint met lossen van een vrachtwagen. Een slecht geplande of georganiseerde goederenontvangst kan leiden tot aanzienlijke verstoringen van de processtroom. In de ontvangstsectie worden de goederen gelost, gecontroleerd, gesorteerd, geëtiketteerd en klaargemaakt voor verder transport naar het magazijn of de productie. Korte procestijden, weinig benodigde ruimte, minimale inzet van werknemers en een hoge proceskwaliteit zijn essentiële criteria voor het succes van deze stap.

2. Opslag

Het magazijn is het hart van alle interne processen. Idealiter maakt het optimaal gebruik van de beschikbare opslagruimte en maakt het de efficiënte opslag van verschillende soorten en maten goederen mogelijk. De goederen of materialen moeten snel en veilig naar de op- en overslagplaatsen worden gebracht. Korte doorlooptijden, transparante processen en een hoge mate van flexibiliteit tijdens de opslag zijn allemaal kenmerken van goed georganiseerde warehouse operatie.

3. Bevoorrading

Materiaal en goederen op het juiste moment naar de juiste plaats brengen, dat is het doel van een efficiënte bevoorrading. Of het nu geautomatiseerd of manueel gebeurt, de bevoorrading van de productiezone, vooral van assemblagelijnen, kan gebeuren via een reeks verschillende concepten die gebruik maken van verschillende technologie, opslagstadia of procesorganisatie. In het meest ideale geval ontstaat zo een gecontroleerde en continue goederenstroom met minimale energie en kosten.

4. Orderverzamelen

Orderverzamelen is het meest arbeidsintensieve en dus kostbare proces in het magazijn. Efficiënte orderverzamelprocessen kunnen het dus concurrentievermogen van een onderneming verbeteren. Materialen en goederen moeten snel en efficiënt uit het magazijn worden verzameld en gereedgemaakt voor tijdige levering. De orderverzamelopdracht wordt in de vorm van analoge of digitale picklijsten aan de orderpicker doorgegeven. In dit geval kan de orderpicker een persoon of een geautomatiseerde truck zijn. Om het potentieel van de orderverzamelfase volledig te benutten, moeten de orderverzamelprocessen snel, nauwkeurig en transparant zijn.

5. Klaarmaken voor transport

Het klaarmaken voor transport is nauw verbonden met orderverzamelen. Producten en goederen moeten worden gebundeld in eenheden die klaar zijn voor verzending. Er is een reeks automatiseringsopties beschikbaar om deze processen efficiënter in te richten en zo de transport- en verzendingskosten te verlagen. De juiste warehouse managementsystemen maken alle stromen van goederen en materialen transparanter en optimaler.

6. Laden

Het goederenuitslaggebied is de plaats waar de goederen vanuit het magazijn worden aangeleverd. Na een laatste controle worden de pakketten samengevoegd en op de verzamelplaats klaargezet voor verzending. In sommige gevallen moeten ook externe goederen met onbekende inhoud in de zendingen worden geïntegreerd. Zelfs de kleinste fouten in het uitslaggebied kunnen de hele procesketen tot stilstand brengen. Een snelle, goed georganiseerde en transparante goederenstroom is in deze fase van cruciaal belang.

 • 1. Lossen
 • 2. Opslag
 • 3. Bevoorrading
 • 4. Orderverzamelen
 • 5. Klaarmaken voor transport
 • 6. Laden
 • Elke interne goederenstroom begint met lossen van een vrachtwagen. Een slecht geplande of georganiseerde goederenontvangst kan leiden tot aanzienlijke verstoringen van de processtroom. In de ontvangstsectie worden de goederen gelost, gecontroleerd, gesorteerd, geëtiketteerd en klaargemaakt voor verder transport naar het magazijn of de productie. Korte procestijden, weinig benodigde ruimte, minimale inzet van werknemers en een hoge proceskwaliteit zijn essentiële criteria voor het succes van deze stap.

 • Het magazijn is het hart van alle interne processen. Idealiter maakt het optimaal gebruik van de beschikbare opslagruimte en maakt het de efficiënte opslag van verschillende soorten en maten goederen mogelijk. De goederen of materialen moeten snel en veilig naar de op- en overslagplaatsen worden gebracht. Korte doorlooptijden, transparante processen en een hoge mate van flexibiliteit tijdens de opslag zijn allemaal kenmerken van goed georganiseerde warehouse operatie.

 • Materiaal en goederen op het juiste moment naar de juiste plaats brengen, dat is het doel van een efficiënte bevoorrading. Of het nu geautomatiseerd of manueel gebeurt, de bevoorrading van de productiezone, vooral van assemblagelijnen, kan gebeuren via een reeks verschillende concepten die gebruik maken van verschillende technologie, opslagstadia of procesorganisatie. In het meest ideale geval ontstaat zo een gecontroleerde en continue goederenstroom met minimale energie en kosten.

 • Orderverzamelen is het meest arbeidsintensieve en dus kostbare proces in het magazijn. Efficiënte orderverzamelprocessen kunnen het dus concurrentievermogen van een onderneming verbeteren. Materialen en goederen moeten snel en efficiënt uit het magazijn worden verzameld en gereedgemaakt voor tijdige levering. De orderverzamelopdracht wordt in de vorm van analoge of digitale picklijsten aan de orderpicker doorgegeven. In dit geval kan de orderpicker een persoon of een geautomatiseerde truck zijn. Om het potentieel van de orderverzamelfase volledig te benutten, moeten de orderverzamelprocessen snel, nauwkeurig en transparant zijn.

 • Het klaarmaken voor transport is nauw verbonden met orderverzamelen. Producten en goederen moeten worden gebundeld in eenheden die klaar zijn voor verzending. Er is een reeks automatiseringsopties beschikbaar om deze processen efficiënter in te richten en zo de transport- en verzendingskosten te verlagen. De juiste warehouse managementsystemen maken alle stromen van goederen en materialen transparanter en optimaler.

 • Het goederenuitslaggebied is de plaats waar de goederen vanuit het magazijn worden aangeleverd. Na een laatste controle worden de pakketten samengevoegd en op de verzamelplaats klaargezet voor verzending. In sommige gevallen moeten ook externe goederen met onbekende inhoud in de zendingen worden geïntegreerd. Zelfs de kleinste fouten in het uitslaggebied kunnen de hele procesketen tot stilstand brengen. Een snelle, goed georganiseerde en transparante goederenstroom is in deze fase van cruciaal belang.

Tekst

Uw warehouse automatiseren?

Schaalbare en kostenefficiënte automatisering is een essentieel onderdeel van een optimale goederenstroom. Geautomatiseerde procedures zorgen voor consistente, efficiënte en flexibele processen. Ze verbeteren je goederenbehandelingstijden en helpen persoonlijk letsel en schade aan goederen en infrastructuur te minimaliseren. Wij bieden geautomatiseerde trucks, de nieuwste technologie en een uitgebreide adviesdienst voor materiaalstroom om je te helpen je economische potentieel volledig te benutten. Van levering tot verzending gebruiken we onze uitgebreide kennis van intralogistiek om afzonderlijke processtappen of complete materiaalstromen te analyseren. Of het nu gaat om een bestaand systeem of een nieuw project: het doel van automatisering is altijd om je efficiëntie te maximaliseren. Ons aanbod is niet alleen beperkt tot onze geautomatiseerde trucks.

Tekst

Voordelen in een oogopslag

Eenvoudig en flexibel

De automatiseringsoplossingen zijn snel te installeren, gemakkelijk in de bestaande infrastructuur te integreren, en kunnen dankzij geonavigatie flexibel aangepast worden.

Integratie

De gestandaardiseerde software zorgt voor naadloze systeemintegratie. De trucks zijn gemakkelijk te verbinden met andere toepassingen en kunnen omschakelen tussen handmatige en automatische werking.

Schaalbaar

De automatiseringsoplossingen zijn een gestandaardiseerd systeem voor individuele en complete oplossingen en kunnen stapsgewijs uitgebreid of aangepast worden. Nieuwe routes of stations kunnen snel worden toegevoegd.

Kostenefficient

Een verhoogde 24/7 productiviteit, een laag fouten- en ongevallencijfer, lagere schadekosten, en een snel rendement op de investering maken efficiënte kostenbesparingen mogelijk.

Toepassingen voor automatisering

Geautomatiseerde trucks kunnen op talloze manieren in de goederenstroom worden geïntegreerd. Afhankelijk van de specifieke eisen nemen ze verschillende transporttaken over en zorgen voor een constante en ononderbroken goederenstroom. Of het nu gaat om transport van vloer tot vloer, van vloer tot stelling, of van transportband tot transportband: overal waar gestandaardiseerde toepassingen aan de orde zijn, zijn automatiseringsoplossingen zinvol.

Vloer tot vloer

Bij geautomatiseerde vloer-tot-vloer toepassingen pakt de truck de pallet van de vloer op en plaatst hem op de plaats van bestemming weer op de vloer. De pallets worden in bepaalde zones geplaatst om opgepikt te worden en naar bepaalde bestemmingen vervoerd. Het voordeel van vloer tot vloer toepassingen is dat, afgezien van een geautomatiseerde truck, geen verdere geautomatiseerde machines nodig zijn. Dit betekent dat ze in bijna alle fasen van het intralogistiek proces kunnen worden geïntegreerd. Ze kunnen pallets vervoeren van de goedereninslag naar het magazijn, van het magazijn naar de productie, of van de productie naar de goederenuitslag. Vloertoepassingen zijn een goede keuze overal waar grote aantallen onderdelen op het juiste moment in een beperkte ruimte beschikbaar moeten zijn.

Vloer tot transportband

Vloer-tot-transportbaantechnologie toepassingen kunnen in alle fasen van het intralogistieke proces gebruikt worden. Bij het binnenbrengen van goederen pakken automatic guided vehicles de ladingen van de vloer en vervoeren ze naar de betreffende opslagruimte. Daar brengen ze de goederen over op de in het magazijn gebruikte transporttechniek. Dit kan een volledig geautomatiseerd onderdelenmagazijn zijn of een magazijn met hoge stellingen en geautomatiseerde trucks voor zeer smalle gangen. Een andere veel voorkomende toepassing is het gebruik van automatische trucks om na de productie de afgewerkte goederen van de transportband af te halen. Daarvandaan vervoeren ze de ladingen naar het magazijn of direct naar de goederenuitslag, waar de lading op de vloer wordt gezet.

Transportband naar transportband

Toepassingen van transportband naar transportband worden vooral gebruikt om laadeenheden tussen stationaire automatische systemen te vervoeren. Zo leveren geautomatiseerde vrachtwagens benodigde onderdelen van de uitgang van het geautomatiseerde magazijn naar de geautomatiseerde toevoerplaats van een productiemachine. Na het productieproces worden de goederen ofwel teruggebracht naar het geautomatiseerde magazijn, ofwel naar de volgende bewerkingsstap getransporteerd (b.v. naar de foliewikkelmachine). De goederen worden dan naar de verzendplaats gebracht. De geautomatiseerde trucks brengen de goederen direct naar een dock of een bepaalde vrachtwagen.

Transportband naar stellingen

Toepassingen met transporten naar stellingen zijn populair waar tussentijdse opslag van de lading nodig is om een continue toevoer naar de productiemachines te verzekeren. Geautomatiseerde trucks vervoeren de benodigde onderdelen van de stelling in de tussenopslag naar de transportbanden van de produktiemachines. Daarna volgt het transport van deze machine weer terug naar de stelling, waar de onderdelen dan opnieuw tijdelijk worden opgeslagen voor ze het magazijn verlaten.

Vloer tot stelling

Vloer-tot-stelling gebruikt men vaak in zones waar goederen binnenkomen, om de binnenkomende goederen in stellingen op te slaan. Vanuit het magazijn kunnen de goederen dan naar de vloeren getransporteerd worden, waar ze door het personeel verzameld worden. Vloer tot stelling toepassingen zijn uiterst flexibel en veelzijdig, omdat er geen speciale installaties nodig zijn om de ladingen op de vloer te plaatsen. Als alternatief kunnen de goederen van de vloer naar een extra stelling getransporteerd worden voor tussentijdse opslag. Deze optie wordt vaak gebruikt om een tijdige bevoorrading van productiemachines te garanderen, zelfs als het centrale magazijn ver van de verwerkingsplaats verwijderd is.

 • Vloer tot vloer
 • Vloer tot transportband
 • Transportband naar transportband
 • Transportband naar stellingen
 • Vloer tot stelling
 • Bij geautomatiseerde vloer-tot-vloer toepassingen pakt de truck de pallet van de vloer op en plaatst hem op de plaats van bestemming weer op de vloer. De pallets worden in bepaalde zones geplaatst om opgepikt te worden en naar bepaalde bestemmingen vervoerd. Het voordeel van vloer tot vloer toepassingen is dat, afgezien van een geautomatiseerde truck, geen verdere geautomatiseerde machines nodig zijn. Dit betekent dat ze in bijna alle fasen van het intralogistiek proces kunnen worden geïntegreerd. Ze kunnen pallets vervoeren van de goedereninslag naar het magazijn, van het magazijn naar de productie, of van de productie naar de goederenuitslag. Vloertoepassingen zijn een goede keuze overal waar grote aantallen onderdelen op het juiste moment in een beperkte ruimte beschikbaar moeten zijn.

 • Vloer-tot-transportbaantechnologie toepassingen kunnen in alle fasen van het intralogistieke proces gebruikt worden. Bij het binnenbrengen van goederen pakken automatic guided vehicles de ladingen van de vloer en vervoeren ze naar de betreffende opslagruimte. Daar brengen ze de goederen over op de in het magazijn gebruikte transporttechniek. Dit kan een volledig geautomatiseerd onderdelenmagazijn zijn of een magazijn met hoge stellingen en geautomatiseerde trucks voor zeer smalle gangen. Een andere veel voorkomende toepassing is het gebruik van automatische trucks om na de productie de afgewerkte goederen van de transportband af te halen. Daarvandaan vervoeren ze de ladingen naar het magazijn of direct naar de goederenuitslag, waar de lading op de vloer wordt gezet.

 • Toepassingen van transportband naar transportband worden vooral gebruikt om laadeenheden tussen stationaire automatische systemen te vervoeren. Zo leveren geautomatiseerde vrachtwagens benodigde onderdelen van de uitgang van het geautomatiseerde magazijn naar de geautomatiseerde toevoerplaats van een productiemachine. Na het productieproces worden de goederen ofwel teruggebracht naar het geautomatiseerde magazijn, ofwel naar de volgende bewerkingsstap getransporteerd (b.v. naar de foliewikkelmachine). De goederen worden dan naar de verzendplaats gebracht. De geautomatiseerde trucks brengen de goederen direct naar een dock of een bepaalde vrachtwagen.

 • Toepassingen met transporten naar stellingen zijn populair waar tussentijdse opslag van de lading nodig is om een continue toevoer naar de productiemachines te verzekeren. Geautomatiseerde trucks vervoeren de benodigde onderdelen van de stelling in de tussenopslag naar de transportbanden van de produktiemachines. Daarna volgt het transport van deze machine weer terug naar de stelling, waar de onderdelen dan opnieuw tijdelijk worden opgeslagen voor ze het magazijn verlaten. 

 • Vloer-tot-stelling gebruikt men vaak in zones waar goederen binnenkomen, om de binnenkomende goederen in stellingen op te slaan. Vanuit het magazijn kunnen de goederen dan naar de vloeren getransporteerd worden, waar ze door het personeel verzameld worden. Vloer tot stelling toepassingen zijn uiterst flexibel en veelzijdig, omdat er geen speciale installaties nodig zijn om de ladingen op de vloer te plaatsen. Als alternatief kunnen de goederen van de vloer naar een extra stelling getransporteerd worden voor tussentijdse opslag. Deze optie wordt vaak gebruikt om een tijdige bevoorrading van productiemachines te garanderen, zelfs als het centrale magazijn ver van de verwerkingsplaats verwijderd is.

automation-conveyor-to-rack
automation-floor-to-rack
automation-floor-to-conveyor
automation-conveyor-to-conveyor
Tekst

Automatisering Op-Maat

Met automatiseringsoplossingen kunt u uw intern transport efficiënt stroomlijnen. Wij beschikken over software oplossingen die bedrijven uit diverse branches een kosteneffectieve, schaalbare manier bieden om de sprong te wagen naar de wereld van geautomatiseerde logistieke processen.

Wij adviseren u over uw individuele processen en de specifieke uitdagingen waarmee u te maken hebt. Voor elke sector hebben wij de perfecte toepassing voor gedeeltelijk of volledige automatisering van uw processen.

Onze specialisten staan altijd voor u klaar om u te adviseren, ondersteunen bij de planning, implementatie en inbedrijfstelling van uw geautomatiseerde magazijn- en transportoplossingen.

Advies van een logistiek expert?

Wij nemen binnen een werkdag contact met u op voor een vrijblijvend advies Op-Maat.

Formulier
Waarmee kunnen we u helpen? *
Aanhef *
Ik kan deze toestemming te allen tijde intrekken, daarna ontvang ik geen nieuwsbrieven meer. Uw informatie wordt nooit met derden gedeeld. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u in ons Privacybeleid.