Dat veiligheid bij intern transport van groot belang is, lijkt een open deur. Toch blijkt uit cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie uit 2021 dat er jaarlijks 1.700 ongevallen met intern transport, 102 zware ongelukken met heftrucks en 8 dodelijke ongelukken plaatsvinden. Dit zijn cijfers die er niet om liegen. Jaarcijfers die erom vragen om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Want elk ongeval veroorzaakt hoge kosten, stilstand én persoonlijk leed. Hoe krijgen we deze cijfers naar beneden? En welke maatregelen kunnen getroffen worden in een branche zo specifiek en ongeluk gevoelig als de chemische industrie?
Tekst

Gevaarlijke gassen, vloeistoffen of andere brandgevaarlijke producten worden tijdens het hele productieproces opgeslagen en vervoerd: van de opslag van grondstoffen, het vervoer voor verdere verwerking tot en met het vervoer en de opslag van de eindproducten. In tal van industrieën, waaronder de chemie, food, logistiek en recycling industrie, ontstaan potentieel explosieve mengsels van gassen, dampen en/of stof. Industriële trucks die in deze gevaarlijke zones worden gebruikt, moeten een uitgebreide explosiebeveiliging kunnen garanderen. Ook moeten ze net als ‘gewone trucks’ ingezet kunnen worden in zones met weinig zicht en harde geluiden. En tegelijkertijd moeten ze de veiligheid van medewerkers en materiaal kunnen garanderen.

Vision Zero

In iedere bedrijfstak en in elke industrie dient veilig werken hoog op de agenda te staan. Toch vraagt veiligheid in de chemische industrie, nog meer dan in andere bedrijfstakken, om investeringen in producten en systemen die de veiligheid van zowel medewerkers als trucks en ander materieel beschermen. Efficiënte investeringen die gelijk een stap zijn naar ‘Vision Zero’: de intentie van nul ongelukken op de werkvloer. Om ongelukken te voorkomen zonder dat dit ten koste gaat van die efficiëntie en productiviteit heeft het Duitse Linde Material Handling ‘Linde Safety Guard’ ontwikkeld: een innovatief assistentiesysteem dat vroegtijdig waarschuwt voor mogelijke gevaren, dat onderscheid maakt tussen heftruck en voetgangers en dat intelligente veiligheidszones creëert rondom de trucks en infrastructuur. Tegelijkertijd wordt het systeem op maat ingeregeld, zodat het precies is afgestemd op de specifieke situatie bij een bedrijf.

Linde Safety Guard bevestiging bij medewerker portable unit
Linde Safety Guard Truck unit
Tekst

Intelligent bewakingssysteem

Wij spraken met Melvin de Kok, rayonmanager bij Motrac Intern Transport, over de uitdagingen waar hij bij klanten tegenaan loopt als er keuzes gemaakt moeten worden voor het intern transport. De Kok: “Overal waar met intern transport wordt gereden, bestaat er een complex samenspel tussen mens en machine. Of het nu te hoge snelheden zijn, een voetganger die het pad van een truck kruist of slecht zicht: er zijn veel redenen waarom ongelukken kunnen gebeuren. Ons assistentiesysteem bestaat uit statische en draagbare units (kastjes) en sensoren die voetgangers en de bestuurders van trucks waarschuwen via LED lampjes en akoestische signalen. Op verschillende momenten in een proces, zoals bij het laden en lossen of bij het transport naar een productieomgeving, kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen. Heftrucks of voetgangers die in dezelfde omgeving werken, kunnen een gevaar vormen. In het ergste geval kan dit leiden tot letsel of aanzienlijke schade.”

“Het product geeft een waarschuwingssignaal af dat door producten en stellingen heen wordt doorgegeven wanneer een truck voetgangers nadert of wanneer het zicht slecht of beperkt is. Dit signaal is tot op 10 centimeter nauwkeurig. Het vermindert automatisch de rijsnelheid in gebieden waar vaak personeel oversteekt. Ook geeft het zelfs de richting aan van waaruit de trucks (voetgangers) elkaar naderen. Bij het geven van deze waarschuwingssignalen wordt altijd rekening gehouden of een persoon daadwerkelijk in de gevarenzone loopt. Loopt de voetganger bijvoorbeeld achter een speciaal ingericht voetpad met veiligheidshek waar de truck langs rijdt en vormt hij dus geen enkel gevaar, dan is het systeem dermate intelligent dat het ook geen waarschuwing afgeeft. Dit om onnodige signalen en daarmee ruis voor het ‘echte gevaar’ te voorkomen”, aldus de Kok.

Linde Safety Guard in warehouse situatie
Tekst

Toegangsbeperking voor niet-ATEX trucks

Het juiste advies krijgen is van groot belang, beaamt ook Regio Service Manager bij Motrac, Roy Sleutjes. Hij geeft als voorbeeld dat hij wel eens bij bedrijven komt waar alleen maar ATEX trucks rijden, omdat men uit veiligheidsoverweging geen risico op explosiegevaar wil lopen. “Een dergelijke investering in alleen ATEX trucks is zeker niet nodig”, zegt Sleutjes. “Vaak kan een bedrijf naast ATEX trucks ook conventionele trucks laten rijden, die een beperking opgelegd krijgen zodat ze niet in de specifieke ATEX zones kunnen rijden. Met de Safety Guard kunnen ATEX-zones worden omgezet in zones met lage snelheid en kan een toegangsbeperking worden ingesteld. Het systeem geeft dan automatisch een waarschuwingssignaal af aan niet-ATEX-trucks zodra ze een gevaarlijke zone inrijden en laat de trucks direct snelheid verminderen. Aanvullend is het mogelijk dat het systeem een digitale waarschuwing stuurt naar de beveiliging of QHSE manager. Hiermee wordt de kans op ongelukken zoveel mogelijk verkleind”. Afsluitend benadrukt Sleutjes dat ieder bedrijf anders is. “Daarom worden bij de implementatie van Linde Safety Guard de wensen van een klant vooraf nauwkeurig besproken, wordt het warehouse bestudeerd en volgt er een testfase, waarna het systeem zo nodig aangepast wordt aan punten waar tegenaan gelopen werd. Iedere implementatie is maatwerk.

Artikel gepubliceerd in Chemische Logistiek Magazine editie 12 (www.chemische-logistiek.nl).