Tekst

De Nederlandse visserij is een uitdagende sector, onderhevig aan toenemende regelgeving met afgebakende quota, visgebieden en zeedagen. Maar ook onzekerheden, zoals momenteel de Brexit en het coronavirus. Door te investeren in automatisering, logistiek en andere innovaties, loodst Diek Parlevliet de wereldspeler Parlevliet & Van der Plas al decennia succesvol door woelige wateren. Hier leest u zijn visie over de huidige kansen en uitdagingen.

Tekst

Kapitaal beschermen en rente vangen

Elk bedrijf krijgt te maken met kansen en uitdagingen, dat hoort bij ondernemen. “Wij zijn en blijven allereerst afhankelijk van de natuur, wat zowel beperkingen als verantwoordelijkheden met zich meebrengt”, zegt Parlevliet. “Door de gezamenlijke milieu-impact te minimaliseren en het kapitaal van de vispopulatie te beschermen door jaarlijks de aanwas daarvan als rente te vangen, wordt onze sector steeds duurzamer. Verder hebben wij een speciale CSR-afdeling die samen met de directie het lange termijn beleid uitstippelt. Mede dankzij hun inspanningen zijn wij eind 2019 negende geworden bij de eerste benchmarking van de dertig grootste visserijbedrijven in de wereld, op basis van de zogeheten Seafood Stewarship Index.”

Tekst

Corona en Brexit

De toegestane quota, visgebieden en zeedagen zijn door politici en wetenschappers bepaalde marktbeperkingen, dus geen bedreigingen maar randvoorwaarden. COVID-19 en Brexit zijn dat natuurlijk wel. “Zoals het er nu uitziet komt onze branche vrij goed door de huidige crisis heen”, vervolgt Parlevliet. “De retail verkoopt namelijk meer vis, wat een deel van de lagere omzet via restaurants compenseert. Verder hebben wij binnen ons bedrijf met ruim 6.000 medewerkers nog geen coronazieken gehad. Dat komt mede omdat een aantal medewerkers vrijwillig voor een dubbele vaarperiode op zee heeft gekozen en iedereen bij het aan boord gaan en bij aankomst wordt gecontroleerd. De Brexit is natuurlijk wel een potentiële en nog onzekere bedreiging, omdat de Nederlandse pelagische vloot deels in Britse wateren vist.”

Tekst

Groeiende marktvraag

Wat kansen betreft is de gestaag groeiende wereldwijde vraag een belangrijke lange termijn trend. “Vis eten wordt al jaren populairder, ook onder jongeren, omdat meer mensen het als een gezonder alternatief zien voor de vleesconsumptie”, licht Parlevliet toe. “Verder blijft het totaal aantal mensen in de wereld doorgroeien, dus daarmee ook de potentiële afzetmarkt”. Hoewel zo’n 60% van de totale Nederlandse visexport naar landen buiten de EU gaat, onderscheidt Parlevliet & Van der Plas zich van concurrenten door een toenemend deel van de vangsten aan opkomende Afrikaanse landen te leveren. Ook in andere werelddelen zoals Azië blijft de vraag naar vis groeien, waaronder soorten die gevangen worden in de Noordzee.

Magazijn Parleviet - Visserijsector investeert in automatisering en logistiek
Medewerker Parleviet rijdt met heftruck in magazijn - Visserijsector investeert in automatisering
Tekst

Personeelsschaarste

Op middellange termijn is de toenemende personeelsschaarste een uitdaging voor de visserij, volgens Parlevliet. “Dat komt doordat minder West- en Oost-Europese mensen in deze sector willen werken, terwijl toenemende regelgeving de werkzaamheden beïnvloeden. Momenteel kunnen bijvoorbeeld onze garnalenpelsters maar 30 tot 40% van de gebruikelijke capaciteit verwerken, door het verplichte 1,5 meter afstand houden. Dat beïnvloedt uiteraard de prijs.” Als oplossing voor de toekomstige personeelsschaarste investeert de hele sector in meer automatisering, robotisering en mogelijke procesverbeteringen. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van Automated Guided Vehicles (AGV) voor de logistiek in fabrieken en vrieshuizen.

Tekst

Traceerbaarheid in de hele keten

Alle bedrijven die in de visserijsector werkzaam zijn moeten mogelijke gezondheidsrisico’s bij de verwerking en transport van vis inventariseren en voorkomen in het kader van HACCP. Als oplossing daarvoor wordt op alle kritische beheerspunten de kwaliteit gemeten en bewaakt. “Omdat wij voor een groot deel van onze omzet de hele keten vanaf de visvangst tot en met het consumeren ervan verzorgen, hebben wij systemen geïmplementeerd die traceerbaarheid in de volledige keten mogelijk maken”, vervolgt Parlevliet. “Behalve dat deze systemen ons helpen te voldoen aan de toenemende regelgeving en informatiebehoeften van klanten, leveren ze ook waardevolle data op voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen.”

Tekst

Retailtrends

Voor retailers zijn kwaliteit, snelheid en flexibiliteit belangrijke selectiecriteria. Verder kijken ze kritisch naar de versheid, houdbaarheid en aanwezigheid van allergenen in voedselproducten. “Om aan grote supermarkten te mogen leveren moet je behalve kwaliteit leveren ook snel met voldoende capaciteit kunnen inspelen op marketingacties”, zegt Parlevliet. “Dankzij de nieuwe automatiseringssystemen en het logistieke materieel waarin de afgelopen tijd is geïnvesteerd kunnen wij snel honderdduizenden visproducten aan retailers in heel Europa leveren. Verder ontwikkelen onze eigen koks ook continu nieuwe producten, waarin vis wordt gecombineerd met bijvoorbeeld olijven of zongedroogde tomaten en kruiden.”

Tekst

Logistiek optimaliseren en moderniseren

In elke supply chain zijn logistieke systemen en materieel doorslaggevend om ‘just in time’ de benodigde hoeveelheid en kwaliteit producten te kunnen leveren. Daarom wordt er nu volop geïnvesteerd in het optimaliseren en moderniseren van de logistiek. “Wij zijn bij Heiploeg in Zoutkamp een geautomatiseerd magazijn aan het inrichten om het klantorder-ontkoppelpunt dichter bij de retailers te brengen”, zegt Parlevliet. “Verder worden de opslagcapaciteit en het logistiek materieel in IJmuiden fors uitgebreid om efficiënter en sneller in te kunnen spelen op de groeiende en veranderende vraag naar visproducten. Dankzij die investeringen kunnen wij de marktkansen blijven benutten en uitdagingen als de Brexit en het Coronavirus weerstaan.”

Diek Parleviet portret met miniatuur boot - Visserijsector investeert in automatisering