Tekst

Linde Material Handling lanceert nieuw ondersteuningssystemen voor stapelaars


Twee jaar geleden lanceerde Linde Material Handling een intelligent ondersteuningssysteem voor trucks; de Linde Safety Pilot. Er is nu een vergelijkbare tool beschikbaar voor stapelaars.

Het Linde Load Management systeem toont alle belangrijke ladingsgegevens aan de bestuurder door middel van een display, en grijpt in als de bestuurder fouten maakt die de veiligheid in gevaar brengen. Op die manier worden ongevallen die leiden tot letsel en beschadiging van goederen vermeden en wordt de interne materiaalstroom nog veiliger en efficiënter.

De masten van de Linde L14 tot L20, met een laadvermogen tussen de 1.4 en de 2.0 ton, kunnen goederen tot hoogtes boven de 5 meter tillen. Als een bestuurder het laadvermogen verkeerd inschat, kan dit al snel een veiligheidsrisico vormen voor hem en anderen in het magazijn.

Magazijnmedewerkers moeten met behulp van schema’s uitrekenen hoe hoog goederen geheven mogen worden. Dit is lastig wanneer het om grote en lange ladingen gaat. Bij geen of een verkeerde berekening, kan in het ergste geval de heftruck kantelen. Hetzelfde gevaar bestaat als bestuurders fouten maken tijdens het op-/afladen of tijdens het manoeuvreren, zoals wanneer een bestuurder gaat rijden terwijl de lading omhoog geheven is, of de disselboom in een te scherpe hoek wordt geplaatst.

Linde Load Management systeem

Het Linde Load Management systeem biedt onmisbare ondersteuning aan de bestuurder. Een groot gekleurd display toont de relevante informatie over het laadvermogen. Aan de ene kant het daadwerkelijke gewicht dat op de lepels ligt, aan de andere kant de huidige en maximaal toegestane hefhoogte.

Daarnaast waarschuwt het systeem de bestuurder zodra de mast bijna het maximale laadvermogen heeft bereikt. In dat geval verschijnt er een geel waarschuwingssymbool op het display terwijl er een alarm afgaat. Als de bestuurder toch de lading blijft heffen, schakelt het systeem de heffunctie uit om een situatie waarin de veiligheid in het geding komt te voorkomen.

Er verschijnt eveneens een waarschuwing op het display, die aangeeft dat de maximale laadcapaciteit overschreden is. Nu kan de bestuurder de mast niet verder heffen. Hij kan hem alleen laten zakken. Om echter situaties uit te sluiten waarin de mast bijvoorbeeld klem raakt met de lading in het rek meters boven de grond, kan het slotsysteem worden gedeactiveerd.

Om dit te doen moet de bestuurder de waarschuwing expliciet bevestigen. Daarnaast verschijnt er een rood symbool op het display en wordt er herhaaldelijk een geluidssignaal afgespeeld om hem eraan te herinneren dat de maximale laadcapaciteit is overschreden.

Maar dat is niet alles. De exacte informatie over het laadgewicht en de heffingshoogte vormt niet alleen de basis voor een voortdurende berekening van het restdraagvermogen, maar dient ook om de versnelling en snelheid aan te passen, afhankelijk van de draaihoek, het laadgewicht en de heffingshoogte. Hierdoor kan de bestuurder de disselboom niet te veel draaien op hoge snelheid. Of te snel optrekken met een geheven lading, waardoor wordt voorkomen dat de heftruck onstabiel kan worden.

De Linde stapelaars L14 tot L20 zijn erg in trek als multi-inzetbare voertuigen voor magazijnen en platformapplicaties en behoren tot de meest populaire magazijntechnologie in het assortiment van Linde. De compacte afmetingen van het chassis, de lange, diepe en de aan het midden bevestigde disselboom met ergonomisch ontworpen besturingsonderdelen, de krachtige hefmotor en de hoge restlaadcapaciteit van de voertuigen kenmerken deze serie.