Het is een proefproject dat in deze bedrijfstak in Duitsland en zelfs in heel Europa ongeëvenaard is: Linde Material Handling (MH) produceert nu met behulp van haar eigen infrastructuur groene waterstof om 21 vorkheftrucks van haar eigen vloot, die voorzien zijn van brandstofcel, van energie te voorzien. Op donderdag 11 mei werden de nieuwe installatie en de trucks officieel in gebruik genomen op de locatie in Aschaffenburg. Het doel is ervaring op te doen en extra kennis te vergaren om klanten uitgebreider te adviseren en te ondersteunen bij het gebruik van waterstof in bedrijfsprocessen.
Tekst

"Het thema energie is een van de belangrijkste uitdagingen van dit decennium en daarna," zei Stefan Prokosch, Senior Vice President Brand Management Linde Material Handling, tijdens de openingsceremonie. "In onze zoektocht naar mogelijke oplossingen zien we waterstof als een optie in de energiemix van de toekomst." Dat geldt zeker ook voor toepassingen in de intralogistiek. Want naast de potentiële klimaatneutraliteit is het snel tanken van intern transport met waterstof tijdens intensieve multishift inzet een groot voordeel. "Een tanktijd van drie minuten komt overeen met een vergelijkbaar laadvermogen van ongeveer 480 kW," verduidelijkt Prokosch. Bovendien zou de energiebron in de toekomst gebruikt kunnen worden voor de energieopslag wanneer hernieuwbare energiebronnen intensiever worden gebruikt, bijvoorbeeld om tijdelijk elektriciteit op te slaan die is opgewekt door zonne- of windenergie. "We willen het hele scala aan oplossingen voor energievoorziening in onze portefeuille hebben om onze klanten de beste oplossing te kunnen bieden. Met deze strategie blijven we ook flexibel en staan we open voor verschillende ontwikkelingen. Want: niemand weet vandaag precies waar de reis in werkelijkheid zal eindigen," legde de Prokosch uit.

Moed tonen, nieuwe wegen inslaan

Er werd ongeveer 2,8 miljoen euro geïnvesteerd in de planning en bouw van de waterstofinstallatie. De installatie werd in elf maanden tijd gebouwd op een bestaand terrein van 280 vierkante meter, op een gunstige locatie binnen de productie- en assemblagefabriek. "Met de ingebruikname van de installatie en de trucks worden we zelf producent én gebruiker van waterstof en breiden we onze technologische knowhow verder uit. Ook onze klanten zullen hiervan profiteren. Want de ervaring die we opdoen bij de planning, bouw en exploitatie van de installatie en het gebruik van de vorkheftrucks met brandstofcel zullen we aan onze klanten overbrengen," legt Prokosch uit. Tegelijkertijd dient de gedecentraliseerde waterstofinstallatie in ons eigen pand als showcase voor andere geïnteresseerden. "We laten zien hoe het gebruik van duurzame energiebronnen in de praktijk kan werken," beschrijft de Prokosch.

Met haar eigen infrastructuur produceert Linde Material Handling nu groene waterstof in haar vestiging in Aschaffenburg
Met behulp van de in gebruik genomen waterstofinfrastructuur wordt het hele proces van H2-productie tot compressie en opslag in de dispenser in kaart gebracht.
Tekst

Geavanceerde technologie

De installatieonderdelen van de waterstofinfrastructuur zijn verdeeld over verschillende modules. Het middelpunt is een PEM (polymer electrolyte membrane) elektrolyser, die 50 kg waterstof per dag moet gaan produceren. Hier wordt gezuiverd en gedeïoniseerd drinkwater met behulp van groene stroom gescheiden in zuurstof en waterstof. In een andere reservoir wordt de waterstof geleidelijk samengeperst tot 450 bar en bereikt dan via pijpleidingen en kleppen de hogedruk opslagtanks. Een software gestuurd kleppensysteem regelt de toevoerleiding naar de dispenser. Hier sluiten de medewerkers in een paar eenvoudige stappen de trucks aan. Binnen korte tijd is het tanken voltooid. De hogedrukopslagtank is ontworpen om tot 120 kg waterstof bij 450 bar op te slaan, om de piekvraag te dekken die wordt veroorzaakt door het toegenomen tanken bij ploegwisseling.

De in totaal 21 elektrische vorkheftrucks met brandstofcel systemen, waarvan twaalf Linde E50's met een laadvermogen van vijf ton en negen Linde E35's met een laadvermogen van 3,5 ton, vervangen modellen met verbrandingsmotoren die voorheen in gebruik waren. Als onderdeel van de vloot van de fabriek zijn ze onder meer verantwoordelijk voor het laden en lossen van vrachtwagens en het bevoorraden van de assemblagelijnen met grote en zware onderdelen zoals contragewichten, voorgemonteerde frames of cabines. "De trucks stoten tijdens het gebruik geen emissies uit," benadrukte Prokosch. In het brandstofcelsysteem van de truck reageren waterstof en zuurstof in de omgevingslucht. De opgewekte elektrische energie laadt een lithium-ion batterij op die de truck van energie voorziet. ‘Bijproducten’ zijn alleen water en warmte.

De opwekking en het gebruik van waterstof vindt direct plaats waar de logistiek in de bedrijfsvoering plaatsvindt. Naast de Linde vorkheftrucks worden ook andere technische oplossingen van het bedrijf gebruikt. Zo zorgt de explosieveilige toegangscontrole van Linde:connect fleetmanagement ervoor dat alleen bevoegde en opgeleide personen de waterstofinstallatie kunnen gebruiken. De explosieveilige veiligheidsassistent 'Linde Safety Guard' bij het tankstation en op de trucks zorgt ervoor dat de snelheid van de vorkheftrucks automatisch afneemt als trucks in de buurt van het tankstation rijden. En ten slotte maakt het energie managementsysteem "Linde Energy Manager" een intelligente planning en regeling van de energiebehoefte op de hele locatie mogelijk, worden pieken in de stroombelasting voorkomen én worden de kosten geoptimaliseerd.

Waterstoftechnologie van Linde MH

Linde MH wordt beschouwd als een van de pioniers als het gaat om gebruik van waterstof in de intralogistiek. Het eerste volledig operationele prototype vorkheftruck met brandstofcelaandrijving werd al in 2000 ontwikkeld. Sinds 2010 zijn vorkheftrucks met brandstofcel geïntegreerd in de serieproductie en vanaf nu kan 80 procent van de modellen, waaronder vorkheftrucks, trekkers en warehouse trucks, worden besteld als oplossing op maat met waterstof (H2) aandrijving. In talrijke studies en projecten hebben Linde MH en industriële en wetenschappelijke partnerbedrijven aangetoond onder welke voorwaarden vorkheftrucks met brandstofcel geschikt voor de markt en nu al economisch rendabel zijn. Dit geldt vooral als er ter plaatse al een waterstofinfrastructuur beschikbaar is of als zeer zuivere waterstof als afvalproduct in het bedrijfsproces wordt geproduceerd. Heftrucks met brandstofcel zijn ook geschikt voor meerploegendienst met intensief gebruik en hoge jaarlijkse inzetbaarheid binnenshuis of wanneer er beperkte ruimte is voor laad- of batterijwisselfaciliteiten, die ook opgeslagen moeten worden.

Parallel aan de aanleg van de waterstofinfrastructuur in Aschaffenburg zet het moederbedrijf van Linde MH, KION GROUP AG, vaart zetten achter de ontwikkeling en productie van eigen brandstofcelsystemen. Op de vakbeurs LogiMAT presenteerde Linde MH het eerste van haar eigen 24-voltsystemen voor magazijntrucks, dat in de vestiging in Aschaffenburg is ontwikkeld. Er is al een goedgekeurd financieringsbesluit ontvangen voor de ontwikkeling van een 48-volt brandstofcelsysteem en het team werkt aan een snelle implementatie. "Door de ontwikkeling van brandstofcelsystemen en lithium-ion batterijen in eigen huis, zullen we in de toekomst ook de mogelijkheid hebben om onze eigen volledig geïntegreerde hybride brandstofcelsystemen te ontwerpen die precies zijn afgestemd op de eisen van intern transport," schetste Prokosch.