Tekst

Aan de slag met gezond en veilig werken

Wil jij aan de slag met het verminderen van schades, het voorkomen van onveilige situaties en fysieke belasting in het magazijn? Dan mag u de online Dag van het Veilige Magazijn niet missen. U bent in één ochtend volledig op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen en krijgt de praktische tips en handvatten om de gezondheid en veiligheid in je magazijn te verbeteren. Deze kunt u direct toepassen in uw eigen werkomgeving.

Keuze uit de volgende workshops:

  • Inspectie & de RI&E: dit moet je weten
  • Voorkom aanrijdingen met intern transport
  • Zo zorgt Stella voor een veilige opslag van lithiumbatterijen
  • Voorkom fysieke overbelasting in het magazijn

Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de keynote en de workshops.

Wanneer en waar?

Het event vindt dit jaar online plaats op woensdag 30 maart 2022. Het programma start om 9:45 en eindigt om 13:00.

Deelname is gratis en aanmelden kan hier.

Tekst

Keynote

Gezond en veilig werken: minder schades en ongevallen, meer efficiency

Een gezond en veilig magazijn leidt niet alleen tot minder ongevallen op de werkvloer, ook wordt het werk efficiënter uitgevoerd, waardoor de bedrijfsprestaties omhoog gaan. Daarnaast leidt een veilig werkomgeving tot betrokken, tevreden en gezonde medewerkers. In de praktijk blijkt het moeilijk om de juiste aanpak te kiezen om een veilig en gezond magazijn te creëren. Tijdens de Dag van het Veilige Magazijn geven we je praktische tips en handvatten.

Tekst

Workshops

Inspectie & de RI&E: dit moet je weten

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besteedt in haar jaarplan veel aandacht aan gezond en veilig werken. Zo ligt de focus onder meer op het aanpakken van onveilige werksituaties, op het doen van onderzoek naar arbeidsongevallen en op het bijdragen aan bewustwording voor gezond en veilig werken. Dit leidt er toe dat steeds meer handels- en productiebedrijven bezoek krijgen van een inspecteur. Maar wat kun je verwachten van zo’n bezoek en hoe bereid je je hierop voor? De basis van jouw veiligheidsaanpak is de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), inclusief Plan van Aanpak. Een grote kans dat de inspecteur hier direct naar vraagt. Maar wat zijn precies de verplichtingen die je hebt als werkgever en hoe pak je dit aan? Ook dit bespreken tijdens deze workshop.

Voorkom aanrijdingen met intern transport

Het werken met intern transportmiddelen is niet zonder risico’s. Aanrijdingen voeren al jaren de ranglijst aan van ongelukken in het magazijn. In 2021 kreeg de Arbeidsinspectie 235 meldingen van incidenten met een intern transportmiddel, waarvan ongeveer de helft leidde tot een ziekenhuisopname. Het totaal aantal incidenten is vele malen hoger. Toch zijn er veel technische maatregelen te nemen die de kans op een aanrijding voorkomen. In deze workshop nemen we je mee langs een aantal laagdrempelige verbeteringen die je kunt toepassen om de veiliger te werken met intern transport.

Zo zorgt Stella Fietsen voor een veilige opslag van lithiumbatterijen

Voor de opslag tot 10.000 kg lithium-ion batterijen zijn er op dit moment nog geen eisen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling beschikbaar, terwijl het gebruik van deze batterijen de laatste jaren sterk toeneemt. Dit kan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Veel bedrijven krijgen door de toename in het gebruik steeds meer te maken met opslag (en soms transport) van lithium(-ion)batterijen. In de loop van 2022 komt naar verwachting de nieuwe richtlijn beschikbaar voor de veilige opslag van lithium(-ion)batterijen: PGS-37. Bedrijven die hiermee te maken hebben, hebben veelal al hun eigen regels en procedures opgesteld. Zo ook Stella, fabrikant van e-bikes. In deze workshop vertelt Stella Fietsen over hun aanpak met betrekking tot de veilige opslag van lithiumbatterijen in het magazijn. Zij delen hierbij de uitdagingen die zij tegenkwamen, maar geven ook tips en handvatten die je in je eigen organisatie kunt toepassen.

Voorkom fysieke overbelasting in het magazijn

Sjouwen met zware dozen op de werkvloer, steeds weer dezelfde beweging maken aan de inpaktafel of veelvuldig duwen en trekken aan rolcontainers: fysieke (over)belasting veroorzaakt heel veel ziekteverzuim en zelfs langdurige uitval. Naast dat dit vooral erg vervelend is voor de persoon zelf, zorgt het ook voor 66 procent van de totale verzuimkosten door beroepsziekten. Als werkgever wil je graag vitale medewerkers die veilig kunnen werken. Je wilt je medewerkers een werkomgeving bieden waarin ze gezond, veilig én gemotiveerd kunnen werken tot aan hun pensioen. Maar hoe zorg je voor een duurzaam inzetbaarheidsbeleid met impact? In deze workshop nemen we je mee hoe je impact kunt creëren in je organisatie om samen met je medewerkers aan de slag te gaan. Je krijgt praktische handvatten en tips om fysieke belasting op de werkvloer te voorkomen; van de TOP-aanpak tot de hotspotaanpak.