Warehouse uitdagingen

Worstelt u met één of meerdere van onderstaande uitdagingen in uw warehouse? U bent helaas niet de enige.

  • Te weinig of te duur personeel?
  • U worstelt met ruimtegebrek?
  • Er worden te veel pickfouten gemaakt?
  • Kostbare schadegevallen?
Warehouse automatisering;

De 4 grootste warehouse uitdagingen

 Heeft uw warehouse voldoende ruimte voor groei? Komt u handen te kort voor specialistisch magazijnwerk? Uw warehouse staat voor een uitdaging en automatisering kan de oplossing bieden.

1. Personeel tekort en hoge personeel kosten

Het is een uitdaging waar veel bedrijven mee geconfronteerd worden een tekort aan personeel. Aan de ene kant zijn er niet genoeg gekwalificeerde medewerkers te vinden en aan de andere kant is er een flink verloop. Door processen (deels) te automatiseren, snijden warehouses flink in de arbeidskosten. AGV’s, zelfstandig opererende magazijntrucks, kunnen een oplossing bieden.

2. Ruimtegebrek: elke vierkante meter telt

Maakt u optimaal gebruik van uw vloeroppervlak? Wilt u flexibel om kunnen gaan met ruimte? Een kleine aanpassingen in uw warehouse kan al een substantieel verschil maken.

Andere opties zijn de inzet van (deels) geautomatiseerde magazijntrucks en oplossingen zoals de Lalesse magazijnkranen die hoog en in gekoelde omgevingen kunnen werken. Heeft u in uw magazijn opslag van dozen of kleine, losse goederen? In zo’n situatie kan AutoStore een oplossing zijn. 

3. Pickfouten: onnodige retouren

Pickfouten zijn een flinke kostenpost. Een foutief gepickte order moet door de klant worden retour gezonden, of worden opgehaald. De geretourneerde order moet vervolgens verwerkt worden. Soms bedragen de kosten van het retourproces meer dan de marge op het product. Daarnaast is een incorrect geleverde order een negatieve beleving voor de klant.

Automatiseren kan het aantal pickfouten reduceren naar nagenoeg nul. Welke oplossing voor u geschikt is en past bij uw business hangt onder andere af van de investeringsruimte, het beschikbare vloeroppervlak en uw goederen.

4. Kostbare schades

Veel schades ontstaan door botsingen. Niet alleen een truck of magazijnstelling beschadigt, maar ook de lading is vaak kapot en dus onverkoopbaar. Automatiseren zorgt voor standaard processen, vaste routes en bewegingen en dus minder schades. Oplossingen zoals magazijnkranen, AGV’s, miniloads of AutoStore zijn een optie om schadegevallen te minimaliseren.

Een passende oplossing onderzoeken loont
Automatiseren. Robots. AutoStore. Veel gehoorde termen binnen de logistieke sector. Automatiseren is een hot topic. U vraagt zich wellicht af of automatiseren voor u ook lonend is.

Voor grote en kleinere bedrijf
Onze ervaring leert dat de beslissing om te automatisering niet zozeer afhangt van bedrijfsgrootte of de mate waarin een magazijn al geautomatiseerd is.

Automatiseren en (her)inrichten is maatwerk
Welke fase en manier van (her)inrichten en automatiseren het beste bij uw situatie past, is afhankelijk van uw product of dienst, de benodigde handlingssnelheden, de hoogte van het gebouw, de investering en de doelstellingen.

Vaak is automatiseren van delen van de operatie een goede optie om verbeterstappen te zetten. Alle projecten zijn uniek en maatwerk. Niet alle oplossing zijn geschikt voor alle warehouses. Na een vrijblijvend en oriënterend gesprek met onze warehouse expert wordt snel inzichtelijk wat uw mogelijkheden zijn. Daarna volgt, desgewenst, een diepgaand onderzoek waarbij onze engineers betrokken worden.

Veiligheid in uw magazijn of warehouse verhogen: hoe pakt u dat aan?

Meer medewerkers in het magazijn, meer trucks en voetgangers op de werkvloer; door de fors toegenomen drukte in de logistieke sector neemt het belang van veiligheid sterk toe. Door de werkdruk is er vaak minder aandacht voor een veilige werkomgeving. De impact van een ongeval binnen een organisatie, voor de bestuurder en het slachtoffer zijn groot. Bij een schade komt het voor dat goederen onherstelbaar beschadigd zijn of dat een productielijn stil valt. Zorg ervoor dat u deze situaties voorkomt.

Download de uitgebreide, gratis Safety checklist >