Kwaliteit en certificering

Motrac is gecertificeerd volgens ISO 9001, VCA, BMWT en ISO 50001.

Daarnaast zijn we ons sterk bewust van het belang van een gezond milieu en weten dat verminderen en beperken van onze footprint essentieel is voor het behoud van het milieu. Motrac heeft het niveau 3.1 op de CO2-Prestatieladder behaald.

Kwaliteit en certificering;

CO2-prestatieladder     bmwt-keur     ISO-9001     ISO-50001     VCA_logo

CO2 Prestatieladder

We zijn ons sterk bewust van het belang van een gezond milieu en weten dat verminderen en beperken van onze footprint essentieel is voor het behoud van het milieu. We spannen ons aantoonbaar in om de negatieve effecten te beheersen, door het leveren, onderhouden en optimaliseren van technische en intra logistieke oplossingen.

Daarnaast profiteren bedrijven die aantoonbaar in het bezit zijn van certificering op de CO2 Prestatieladder, van een fictieve korting bij aanbesteding. Motrac geeft juist deze bedrijven een zet in de goede richting, om zich op het hoogste niveau te kunnen profileren en stimuleert daarbij bewustwording in de gehele keten.

Als leverancier van innovatieve en duurzame intra logistieke oplossingen, waarbij veiligheid, gezondheid en duurzaamheid centraal staan is in dit kader het energiemanagementsysteem van Motrac gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Motrac heeft het niveau 3 op de CO2-Prestatieladder behaald. De CO2-Prestatieladder is een erkend instrument dat in Nederland wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om CO2-bewust handelen te stimuleren.

Motrac Duurzaamheidsbeleid - People, Planet, Profit

CO2-bewust certificaat, rapportages en plannen op bedrijfsniveau

CO2 Certificaat niveau 3
Motrac Bewust certificaat

Documentenoverzicht
CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2018
CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2019
CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2020

Voor meer informatie over certificaathouders klikt u hier: https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties

ISO 9001

Motrac is ISO 9001 gecertificeerd. Om de kwaliteit van onze producten, service en diensten op het hoogste niveau te houden. Dit bereiken wij door gestructureerd kwaliteitsmanagement.

Het certificaat is geldig voor al onze producten en diensten; van inkoop en verkoop tot leasen en verhuur.
Download hier ons ISO 9001 certificaat

VCA

Motrac is tevens VCA gecertificeerd (Veiligheids Checklist Aannemers). Veiligheid is onze hoogste prioriteit.

Om veiligere werkcondities te creëren hebben al onze onderhoudstechnici grondige veiligheidstrainingen doorlopen.
Download hier ons VCA certificaat

BMWT-Keur

Onze monteurs zijn BMWT getraind en bevoegd om heftrucks te keuren. Jaarlijks keuren wij meer dan 10.000 heftrucks volgens BMWT richtlijnen.

Daarnaast worden door Motrac BMWT-gecertificeerde heftrucktrainingen gegeven. Dit doen wij bij voorkeur op locatie, zodat trainingsomstandigheden precies overeenkomen met de praktijk.

Onze trainers zijn door en door ervaren en trainingen worden in kleine groepen gegeven.
Download hier ons BMWT-Keur certificaat

ISO 50001

Royal Reesink is de leidende internationale distributeur van kwalitatief hoogwaardige machines voor land- en tuinbouw, landschappelijk onderhoud, grond-, weg- en waterbouw en logistiek. In 2015 is gestart met het opzetten van het Energie Management Systeem binnen het bedrijf volgens de ISO-50001 norm en ISO-14064-1. Dit om inzicht te krijgen wat de werkmaatschappijen van Royal Reesink gezamenlijk aan energie verbruiken en wat de CO2 uitstoot van onze activiteiten is. Motrac is een van de op dit moment 33 Europese vestigingen die met dit energie kwaliteitssysteem werken.
Download hier ons ISO 50001 certificaat