Distance Beeper: effectieve oplossing voor social distancing op de werkvloer

 • Veilig werken op 1,5 m afstand met de Linde Distance Beeper
 • Voelbare, hoorbare en zichtbare waarschuwingsfunctie
 • Koop of huur de Distance Beeper en zorg voor een veilige werkomgeving
 • Contact Tracing: traceer besmettingen, voorkom volledige quarantaine
Distance Beeper: effectieve oplossing voor social distancing;

Altijd een veilige afstand van 1,5 meter op de werkvloer

We weten allemaal dat we een veilige 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar om besmetting met Covid-19 te voorkomen. Het is in de praktijk op de werkvloer niet altijd makkelijk om 1,5 meter afstand te houden. Een hulpmiddel zou dan ook zeer handig zijn.

"Als je net in een ruimte komt, houd je vaak nog wel afstand. Maar hoe langer je bij elkaar bent, hoe groter de kans dat je  toch weer dichter bij elkaar staat."

De Distance Beeper is een hulpmiddel dat mensen er automatisch op wijst als ze te dichtbij komen. De Beeper monitort continu de afstand tussen medewerkers onderling met behulp van Ultra-Wideband-radiogolven en waarschuwt hen als deze kleiner is dan de 1,5 meter.

Distance Beeper

Linde Distance BeeperDe Distance Beeper is gebaseerd op het Linde Safety Guard systeem. De Beeper is een draagbare unit die de afstand tot andere Beepers meet via het Ultra-Wideband-signaal. Wanneer twee dragers van een beeper te dicht bij elkaar komen, wordt er een akoestisch signaal uitgezonden en begint het te knipperen en te trillen.

Het compacte apparaatje kan eenvoudig aan kleding worden bevestigd of met een extra band om de arm worden gedragen. Klanten die Safety Guard al gebruiken, kunnen hun draagbare ontvangers via een software-update gereed maken voor deze nieuwe functie.

Gemakkelijk afstand houden

Het Ultra-Wideband-radiosignaal van de Distance Beeper is heel betrouwbaar en nauwkeurig. Zodra de afstand tussen twee dragers ook maar iets kleiner is dan de voorgeschreven minimale afstand, dan reageren de sensoren direct. Het licht op, er klinkt een akoestisch signaal en de sensor trilt.

Distance Beeper kopen

Profiteer nu van deze aanbieding!
Altijd veilig werken op 1,5 meter afstand.

€ 225,- per set (beeper en lader)

Distance Beeper huren

Altijd veilig werken op 1,5 meter afstand.

1 maand voor € 19,95 per set
1 week voor € 7,40 per set

Optioneel Contact Tracing: traceer besmettingen, voorkom volledige quarantaine

Optioneel kan voor de Contact Tracing functie worden gekozen. Bij een eventuele besmetting van een medewerker kan worden nagegaan welke collega’s zich recentelijk nog in zijn of haar omgeving bevonden. Op deze manier kunnen bedrijven voorkomen dat ze het hele personeelsbestand in quarantaine moeten plaatsen.  
 
De Contact Tracing optie bestaat uit:
 • 1x een gateway voor € 899,-. Deze wordt geplaatst aan het internet bij de laders, en kan 200 units aan.
 • Daarnaast de kosten van € 0,98 per persoon per maand. (eerste 6 maanden gratis).
 • Het dashboard geeft u inzicht in de contacten die er op verschillende afstanden geweest zijn maar ook bij een infectie is direct zichtbaar met wie de persoon in contact is geweest.

Extra informatie/Voorwaarden

1. Verzekering:
 • Is optioneel en kost € 4,99 per maand.
 • Eigen risico's portable unit: € 25,- bij een breuk, € 100,- bij verlies.
 • Eigen risico's lader: € 5,- bij breuk, € 20,- bij verlies.
 • Bij geen gebruik van de optie verzekering, wordt bij verlies de dagprijs van de unit in rekening gebracht met een maximum van € 225,-. De schade zal naar ratio doorbelast worden.
2. Eenmalige retourkosten bij Verhuur van € 17,50 (onafhankelijk van aantal units).